Vol. 7 No. 2 (2020): Poetry for children. A subtle yet intense voice in the history of children’s literature
Non-Monographic Section Articles

Challenges and in Museum Education, Best Practices in Hungary

Beatrix Vincze
ELTE PPK Institute of Psychology
Bio
András Németh
Eötvös Loránd University
Bio

Published 2020-12-04

Keywords

 • museum education and training,
 • non-formal learning and teaching,
 • circus pedagogy,
 • art pedagogy,
 • special education needs

How to Cite

Kempf, K., Vincze, B., & Németh, A. (2020). Challenges and in Museum Education, Best Practices in Hungary. Rivista Di Storia dell’Educazione, 7(2), 121–131. https://doi.org/10.36253/rse-9830

Abstract

The study aims to present the best practices of museum education, art pedagogy and circus pedagogy in Hungary, to highlight their importance and their role as mediators of cultural values and their role in social equal opportunities. It emphasizes the role of non-formal forms of learning that are capable of meeting learners’ needs in a well-defined, differentiated, and experiential way outside the school system. At the same time, the study reflects on current issues in the renewal of museum education. Among other things, for those who want to study, «everything is more interesting outside of school». Changing learning habits and technical opportunities poses a major challenge in sustaining learning motivation. It also emphasizes the potential of informal learning in diverse settings - family, community, informal and supportive of information acquisition and capacity building (Coombs 1969, 1972). It cites examples of good domestic practice as interpreted by the Constructivist Museum (Anderson 2008; Black 2012; Hein 2004 a, b) and refers to programs, projects, and circus pedagogical initiatives for SEN and disadvantaged groups.

References

 1. A cirkuszpedagógia készségfejlesztő hatásai.” Józsefváros Újság, 04 October, 2018. https://jozsefvaros.hu/hir/6100/a-cirkuszpedagogia-keszsegfejleszto-hatasai Accessed: March 05, 2020.
 2. A Memorandum on Lifelong Learning of Commission of the European Communities. 2000. http://tvu.acs.si/dokumenti/LLLmemorandum_Oct2000.pdf Accessed: March 05, 2020.
 3. Anderson, David. 2008.”Learning in Museums. New Perspectives and Policies in the UK.” In Museen neu denken. Perspektiven der Kulturvermittlung und Zielgruppenarbeit, edited by John. Harmut, Anja Dauschek, 93–99. Bielefeld: Transcript. DOI: https://doi.org/10.14361/9783839408025-005
 4. Black, Graham. 2012. Transforming museums in the twenty-first century. London. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203150061
 5. Bereczki, Ibolya and Népessy, Noémi ed. 2020. Múzeumi iránytű. Modern múzeumi interpretáció. Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. https://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20200315/muzir23_online.pdf Accessed: March 28, 2020.
 6. Binkowski, Annemarie. 2009. Museumspädagogik – Ein heterogener Wissenschaftsbereich. München/Ravensburg: Grin Verlag.
 7. Carr, David. 2001. „Balancing Act: Ethics, Mission, and the Public Trust.” Museum News, 80: 25–33.
 8. Coombs, Philip. H. 1969. „Die Weltbildungskrise.” Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
 9. Csapó, Benő. 1999. „Képességfejlesztés az iskolában – problémák és lehetőségek.” Új Pedagógiai Szemle 42: 4−13.
 10. Dabi–Farkas, Rita. 2019. ”Esélyt a múzeummal” - módszerek (vagy jó gyakorlatok) a megértési nehézséggel élők, mozgássérültek és látássérültek múzeumi fogadásához.” In Neveléstudomány-Horizontok és dialógusok, edited by Aranka Varga, Helga Andl, Zsófia Molnár-Kovács, Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet. 71. http://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/onk2019_absztraktkotet.pdf Accessed: March 28, 2020.
 11. Daniela, Linda. 2020. Virtual Museums as Learning Agents. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2698/htm#B17-sustainability-12-02698 Accessed: Mai 28, 2020.
 12. Dabi-Farkas, Rita. cur. 2018. „Esélyt a múzeummal – módszertani kiadvány a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért” Szentendre: Múzeumi iránytű 16. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. https://mokk.skanzen.hu/muzeumi-iranytu-25.html?id=muzeumi-iranytu-25 Accessed: February 28, 2020.
 13. Delors, Jaques.1972/1997. Oktatás - rejtett kincs. A Jaques Delors vezette Nemzetközi Bizottság jelentése az UNESCO-nak az oktatás XXI: századra vonatkozó kérdéseiről. Transleted by Balázs Mihályné). Budapest: Osiris Kiadó.
 14. Ébli, Gábor. 2005. Az antropologizált múzeum. Budapest: Typotex Kiadó.
 15. Elwick, Alex. 2013. Non-formal learning in museums and galleries. PhD diss., New Castle University: School of Arts and Cultures. https://www.researchgate.net/publication/297577879_Non-formal_learning_in_museums_and_galleries#fullTextFileContent Accessed: February 20, 2020.
 16. Eshach, Haim. 2007. „Bridging in-school and out-of-school learning: Formal, non-formal, and informal education.” Journal of Science Education and Technology 16:171–190. Accessed: February 20, 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s10956-006-9027-1
 17. Fägerstam, Emilia. 2012. Space and place. Perspectives on outdoor teaching and learning. Linköping: Department of Behavioural Sciences and Learning.
 18. Farkas, Éva. 2014. A rejtett tudás: A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése. Szeged: SZTE JGYPK FI.
 19. Frazon, Zsófia. 2018. …Nyitott múzeum… Budapest: Néprajzi Múzeum.
 20. Fűz, Nóra. 2017. „Iskolán kívüli színterek az általános iskolai oktatásban.” Magyar pedagógia 117:197–220. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Fuz_MPed20172.pdf Accessed: February 28, 2020.
 21. Fűz, Nóra. 2018. Az iskolán kívüli tanulás gyakorlatának, megítélésének és hatásának vizsgálata általános iskolás tanulók, pedagógusok és intézményvezetők körében, PhD diss., University of Szeged. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/9961/ Accessed: February 20, 2020.
 22. Golnhofer, Erzsébet. 2003. Tanulóképek és iskolaelméletek. Iskolakultúra, 13: 96–100.
 23. Hein, George, E. 2004a. „John Dewey and Museum Education Curator.” The Museum Journal. 47: 413–427. DOI: https://doi.org/10.1111/j.2151-6952.2004.tb00136.x
 24. Hein, George, E. 2004b. The constructivist museum. In The educational role of the museum, edited by Eilean Hooper-Greenhill. 73–79. London and New York: Routledge Taylor&Francis Group.
 25. Germán, Kinga. 2015. „Múzeumpedagógia előszó.” Szociálpedagógia 3:3. http://real-j.mtak.hu/12222/8/szocped%202015%201-2%20M%C3%BAzeumpedag%C3%B3gia.pdf Accessed: February 20, 2020.
 26. Griffiths, José-Marie - Donald W. King and Aerni, Sarah E. 2007. The Use, Usefulness, and Value of Museums in the U.S. Toronto: Archives & Museum Informatics. http://www.archimuse.com/mw2007/papers/griffiths/griffiths.html Accessed: February 20, 2020.
 27. Gombos, Szandra. 2011. “Kultúra és marketing a 21. században - A múzeumok szerepe az egyetemista hallgatók életében” In Felelős marketing, edited by János Fojtik, 879–888. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. file:///C:/Users/a/Downloads/Gombos%20Szandra%20-%20Kultura%20es%20marketing%20a%2021.%20szazadban%20(1).pdf Accessed: March 20, 2020.
 28. Halász, Gábor. 2001..Az iskolán kívül szerzett tudás elismerése: európai trendek. http://halaszg.ofi.hu/download/Iskolan_kivul.htm Accessed: March 04, 2020.
 29. Hegedűs, Anita. 2017. „21. századi múzeumpedagógia az egyetemisták szemével.” Veritatis Imago 2: 20–34. http://veritatisimago.hu/ViII-Hegedus_A.pdf Accessed: February 20, 2020.
 30. Herles, Diethard. 1998. Das Museum und die Dinge. Wissenschaft, Präsentation, Pädagogik. Frankfurt/Main, New York: Campus Verlag GmbH.
 31. Hirzy, Ellen, Cochran ed. 1992. Excellence and Equity. Washington DC: American Association of Museums.
 32. Hooper-Greenhill, Eilean. 2004. Museum learners as active postmodernists: contextualizing constructivism. In The educational role educational role of the museum, edited by Hooper-Greenhill, Eilean, 67–72. New York and London: Routledge Taylor&Francis Group.
 33. Hunyadi, Zsuzsa. 2005. “A kulturális fogyasztás és szabadidő eltöltésének néhány jellemzője”, In A magyar városok kulturális gazdasága, edited by György Enyedi, Krisztina Keresztély, 91–110. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ.
 34. Hümmer, Günter. 1980. „Darstellung der gegenwärtigen Situation der Museumspädagogik“. 16- 158.In: Modellversuch "Soziale Studiengänge" an der GhK (cur.): Hümmer, Günter. Kassel: Museumspädagogik Kassel. 17. Reihe Sozialarbeit.
 35. Lyotard, Jean-François. 1993. “A posztmodern állapot.” In A posztmodern állapot, edited by Jürgen Habermas, Jean-François Lyotard, Richard Rorty tanulmányai, Budapest: Századvég-Kiadó.
 36. Joó, Emese. 2019. “Cirkuszpedagógia.” In Neveléstudomány-Horizontok és dialógusok, edited by Aranka Varga, Helga Andl, Zsófia Molnár-Kovács, Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet. 72. http://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/onk2019_absztraktkotet.pdf Accessed: March 28, 2020.
 37. Joó, Julianna. 2014. „A német művészetpedagógia története 1900–1980 között.” Neveléstudomány 4:79−91.
 38. http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2014/nevelestudomany_2014_4_79-91.pdf Accessed: February 26, 2020.
 39. Joó, Julianna. 2018. “Nemzetközi és hazai művészeti múzeumok múzeumpedagógiai irányzatainak és módszereinek összehasonlító elemzés”e. PhD diss., Eötvös Loránd University. https://ppk.elte.hu/file/Joo_Julianna_disszertacio.pdf Accessed: January 10, 2020.
 40. Kapitány, Ágnes and Kapitány, Gábor. 2009.”A kultúra változása- Változások kultúrája.” In {Vész}jelzések a kultúráról. Jelentés a magyar kultúra állapotáról, edited by Tímea Antalóczy, László Füstös, Elemér Hankiss, 17–87. Budapest: MTA PTI.
 41. Kelly, Linda. 2007. Visitors and learners: Adult museum visitors’ learning identities. http://www.australianmuseum.com/ uploads/documents/9316/paper%20ceca%202007.pdf Accessed: February 26, 2020.
 42. Koltai, Zsuzsa. 2010. „Helyzetjelentés a hazai múzeumpedagógia eredményeiről és kihívásairól.” Iskolakultúra 20:107–123. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00146/pdf/ Accessed: February 20, 2020.
 43. Koltai, Zsuzsa. 2011. A múzeumi kultúraközvetítés változó világa: a múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata. Iskolakultúra- könyvek 41. Veszprém: Iskolakultúra.
 44. Koltai, Zsuzsa. 2012. „Innováció a múzeumpedagógiai elméletben és gyakorlatban.” Új Pedagógiai Szemle 62: 84–91.
 45. Koltai, Zsuzsa. 2020. “Új trendek a múzeumandragógiában.” In Modern múzeumi interpretáció, edited by Ibolya Bereczky, Noémi Népessy, 211–225. Szentendre: Múzeumi iránytű 23. Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
 46. https://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20200315/muzir23_online.pdf Accessed: February 28, 2020.
 47. Kovátsné, Németh, Mária. 2006. “Fenntartható oktatás és projektpedagógia”. Új Pedagógiai Szemle: 10. https://epa.oszk.hu/00000/00035/00107/2006-10-mu-Kovatsne-Fenntarthato.html Accessed: February 24, 2020.
 48. König, Gabriele. 2002. „Kinder- und Jugendmuseen – Genese und Entwicklung einer Museumsgattung. Impulse für besucherorientierte Museumskonzepte.” Berliner Schrift en zur Museumskunde, Band 16. Opladen: Leske und Budrich. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-80876-9_7
 49. Lord, Barry and Lord, Gail Dexter. 2001. The Manual of Museum Exhibitions. Wallnut Creek: Altamira Press.
 50. Molnár, Gyöngyvér. 2011. „Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulásra és oktatásra.” Magyar Tudomány 172:1038–1047. http://epa.niif.hu/00600/00691/00093/pdf/mtud_2011_09_1038-1047.pdf Accessed: February 24, 2020.
 51. Moskal, Patsy and Charles, Dzubian. 2001. Present and Future Directions for Assessing Cybereducation: The Changing Research Paradigm. 157–187. New York: Cybereducation, Liebert Inc.
 52. Németh, András. 1996. A reformpedagógiai múltja és jelene. Budapest: Nemzeti Tankkönyvkiadó.
 53. OECD. 1996. Recognition of Non-formal and Informal Learning – Home. http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm Accessed: Mai 24, 2020.
 54. Pásztor, János. 2000. „A posztmodern állapot.” Református Szemle 4–5: 259.
 55. Setényi János: 21. századi tanulási környezet. https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/tanulas-fejlesztese/21-szazadi-tanulasi Accessed: Mai 28, 2020.
 56. Schütz, Helmut G. 2002. Kunst und Analyse der Betrachtung, Entwicklung und Gegenwart der Kunstrezeption zwischen Original und Medien. Hohengehren: Schneider Verlag.
 57. Simon, Nina. 2010. The Participatory Museum. Santa Cruz: Museum 2.0.
 58. http://www.participatorymuseum.org/ Accessed: February 26, 2020.
 59. Somogyi–Rohonczy, Zsófia. 2019. “A múzeumpedagógia szerepe a tolerancia növelésében.” In Neveléstudomány-Horizontok és dialógusok, edited by Aranka Varga, Helga Andl, Zsófia Molnár–Kovács, Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet. 70. http://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/onk2019_absztraktkotet.pdf Accessed: March 28, 2020.
 60. Soós, Andrea. 2016. „Múzeumosan látni a világot”. Interview: Frazon Zsófiával. A Múzeum: a lassú műfaj című kiállítás kurátorával.” http://tranzitblog.hu/muzeumosan-latni-a-vilagot/ Accessed: March 20, 2020.
 61. Tripps, Manfred. 1990. Was ist Museumspädagogik? In: Schmeer-Sturm, Marie-Louise/Thinesse-Demel, Jutta/Ulbricht, Kurt/Vieregg, Hildegard ed. Museumspädagogik. Grundlagen und Praxisbericht. Baltmannsweiler: Schneider.
 62. Vásárhelyi, Judit. cur. 2010. Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Alapvetés 2010. Budapest: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 307.
 63. Vieregg, Hildegard, Schmeer-Sturm, Marie L, Thinesse-Demel, Jutta, Ulbricht, Kurt. 1994. Museumspädagogik in neuer Sicht - Erwachsenenbildung im Museum. Vol. 1-2. Hohengehren: Schneider Verlag.
 64. „A cirkuszpedagógia készségfejlesztő hatásai.” Józsefváros Újság, October 04. 2018. https://jozsefvaros.hu/hir/6100/a-cirkuszpedagogia-keszsegfejleszto-hatasai Accessed: March 05, 2020.
 65. Waite, Sue. 2011. Teaching and learning outside the classroom: personal values, alternative pedagogies and standards. Education 1: 13–13; 65–82.